Školská rada

Opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vážení rodiče,

na základě informace členů volební komise jsem rozhodl o konání „Opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků“.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů. Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých ...

Volba členů školské rady pro funkční období 2021 – 2024, včetně dodatku č. 1

Vážení rodiče,

v přílohách této zprávy naleznete informace týkající se volby členů školské rady pro období 2021-2024, včetně dodatku, který upřesňuje časový harmonogram voleb.

Termín
a) Volba zástupců pedagogických pracovníků
7. červen 2021 od 13:00 do 16:00 sborovna školy

b) Volba zákonných zástupců žáků 7. – 9. červen 2021

  • ...