Informace ředitele školy – Výsledky doplňovací volby člena školské rady

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že v rámci řádné volby (9. 10. 2023) a opakované volby (24. 10. 2023) zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady nebyla z důvodu nízké účasti zákonných zástupců žáků zvolena žádná kandidátka, ředitel školy rozhodl v souladu s §167, odstavcem 5) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, že jmenuje člena školské rady.

Jmenována byla paní Mgr. Janoviaková Renata, která získala v obou kolech volby v součtu nejvyšší počet hlasů.

Blahopřeji

Mgr. Zbyněk šostý, ředitel školy