Informace ředitele školy – Doplňovací volby člena školské rady

Vážení rodiče, 

vzhledem ke skutečnosti, že dne 9. 10. 2023 od 6:00 do 16:00 proběhne doplňovací volba jednoho zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady, informuji Vás ve věci možnosti hlasování. 

  • Datum voleb: pondělí 9. 10. 2023
  • Čas: 6:00 – 16:00
  • Místa, kde lze hlasovat: 

                 6:00 – 7:30 budova ŠD, P. Holého 400, 

                 6:00 – 7:30 budova školy (nová budova) – vstupní prostor u školního bufetu, 

                 9:00 – 16:00 budova školy (stará budova), hlavní vstup do historické budovy z ul. T. G. Masaryka – vrátnice. 

Další informace: 

  • Zákonný zástupce se musí před volbou prokázat platným osobním dokladem a podepsat se na prezenční listině.  
  • Hlasovací lístky budou připraveny v místě voleb. 
  • Na hlasovacím lístku lze označit pouze jednoho z kandidátů. Jinak označené lístky budou neplatné. 
  • Případná opakovaná volba jednoho zástupce nezletilých žáků – 24. 10. 2023.

Děkuji všem za spolupráci 

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy