Zápisy z jednání školské rady

Zápisy z jednání školské rady od července 2021 – viz přílohy