Informace ředitele školy

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v pondělí 31. 5. 2021 proběhne prezenčně (za dodržení všech hygienických pravidel) informační schůzka s vedením školy a předání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání.

Program:

 • předání základních informací o organizaci školního roku 2021-22,
 • zákonní zástupci převezmou rozhodnutí o přijetí  dítěte k základnímu vzdělávání,
 • ...

Informace ředitele školy č. 26 – Dodatek č. 4 k Pokynu ŘŠ č. 11 – Organizace školy od 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že počínaje dnem 24. 5. 2021 se prezenční výuka týká všech ročníků naší školy. Provoz školních služeb, tzn., školní družiny a školní jídelny bude realizován v plném rozsahu.

 • Všechny činnosti jsou však podmíněny dodržováním platných hygienických norem stanovených příslušnými institucemi.             Z tohoto důvodu jsou upraveny nejen příchody a odchody žáků, ale také organizace školní jídelny a školní ...

Informace ředitele školy č. 25 – Dodatek č. 3 k Pokynu ŘŠ č. 11 – Organizace školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dne 17. 5. 2021 bude výuka realizována následujícím způsobem:

 • 1. stupeň – prezenční výuka pro všechny ročníky,
 • 2. stupeň – stále rotační výuka v rámci dvou skupin
  • 1. skupina – třídy 6. a 7. ročníku – distanční výuka,
  • 2. skupina – třídy 8. a ...

Informace ředitele školy č. 24 – Dodatek č. 2 k Pokynu ŘŠ č. 11 – Organizace školy od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dne 10. 5. 2021 bude zahájena rotační výuka na 2. stupni, který bude rozdělen na dvě skupiny, které se budou střídat na prezenčním a distančním vzdělávání.

 • 1. skupina – třídy 6. a 7. ročníku – prezenční výuka od 10. 5. 2021
 • 2. skupina – třídy 8. a ...

Informace ředitele školy č. 24 – Testování žáků – přijímací zkoušky na SŠ

Vážení rodiče,

informuji Vás, že žákům naší školy, kteří se zúčastní přijímacího řízení na střední školy, umožníme provedení antigenního testu, včetně získaní příslušného potvrzení (2 ks.).

Termín testování stanovuji na čtvrtek 29. 4. 2021 ve velké tělocvičně.

Časový harmonogram:

 • žáci 7. ročníku od 13:30,
 • žáci 9. A od ...

Informace o rozhodnutí přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odložení povinné školní docházky – dodatek ze dne 30. 4. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2021-2022 podalo žádost 106 zákonných zástupců dětí, které splnily podmínky pro zahájení školní docházky. Jedná se o celkový počet všech žádostí, tzn., včetně žádostí o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. U osmi žadatelů nebylo správní řízení prozatím ukončeno.

...