Informace ředitele školy – Výstražná stávka 27. 11. 2023 – uzavření naší školy

Vážení rodiče,

informuji Vás, že se dne 27. listopadu 2023 zapojí zaměstnanci naší školy do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

Cíl stávky
Citace: „Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.“

Z výše uvedeného důvodu jsem vyhlásil na den 27. listopad 2023 volný den pro žáky školy. Vzhledem k tomu, že se stávky zúčastní i nepedagogičtí pracovníci, v daný den nebude zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny.

Za případné komplikace se omlouváme.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy