24. 10. 2023 – Opakovaná doplňovací volba člena ŠR za zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dne 24. 10. 2023 proběhne opakovaná volba člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů v 1. kole.
Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.“

Tímto Vás informuji ve věci možnosti hlasování:

  • Datum 2. kola voleb: úterý 24. 10. 2023,
  • Čas: 6:00 – 16:00,
  • Místa, kde lze hlasovat: 

                 6:00 – 7:30 budova ŠD, P. Holého 400, 

                 6:00 – 7:30 budova školy (nová budova) – vstupní prostor u školního bufetu, 

                 9:00 – 16:00 budova školy (stará budova), hlavní vstup do historické budovy z ul. T. G. Masaryka – vrátnice. 

Další informace: 

  • Zákonný zástupce se musí před volbou prokázat platným osobním dokladem a podepsat se na prezenční listině.  
  • Hlasovací lístky budou připraveny v místě voleb. 
  • Na hlasovacím lístku lze označit pouze jednoho z kandidátů. Jinak označené lístky budou neplatné.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý