Informace ředitele školy

24. 10. 2023 – Opakovaná doplňovací volba člena ŠR za zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dne 24. 10. 2023 proběhne opakovaná volba člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů v 1. kole.
Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.“

Tímto Vás informuji ve věci možnosti hlasování:

  • Datum ...

Dotazníkové šetření pro zákonné zástupce našich žáků

Vážení rodiče,

zřizovatel naší školy realizuje dotazníkové šetření ve všech základních školách v našem městě.
V následujícím textu, a zároveň v rámci našeho informačního systému Bakaláři, Vás informuji se záměrem a obsahem daného šetření.

Citace:

„Vážení rodiče,

předkládáme Vám dotazník s cílem získat zpětné zjištění o tom, jak se žáci ve škole cítí a jak se Vám rodičům se školou komunikuje...

Informace ředitele školy – Projekt „Příspěvek na obědy pro žáky“

Vážení rodiče,

navazuji na včerejší informaci o možnosti zapojení Vašich dětí do projektu „Příspěvek na obědy pro žáky“. Vzhledem k jeho organizační náročnosti Vás zdvořile žádám o dodržování stanovených termínů a podmínek. I z tohoto důvodu jsem zpracoval stručný přehled úkonů spojených s přihlášením Vašeho dítěte.

V přílohách také naleznete úplný text schválený RM FM a vzor přihlášky ve formátu PDF a ...

Příspěvek pro žáky na obědy – Projekt Statutárního města Frýdek-Místek

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že náš zřizovatel, statutární město Frýdek-Místek, zavádí od 1. listopadu 2023 příspěvek na obědy pro žáky.

Účast v projektu je dobrovolná a podmínkou účasti je pobírání přídavku na dítě a zároveň trvalý pobyt žáka na území města Frýdku-Místku. Příspěvek je ve výši částky, kterou rodiče za obědy ...

Nový školní rok je ve znamení novinek

Dvacáté první století s sebou přináší nové, dříve netušené možnosti. S nimi jsou však spojené i požadavky na dovednosti a schopnosti, které by si mladá generace měla osvojit. Přichází svět digitálních technologií, multikulturní spolupráce, větší samostatnosti a odpovědnosti pracovníků. To s sebou přináší i vyšší nároky na vzdělávání. Nechceme zůstat pozadu a systematicky reagujeme na společenské a systémové změny. Nové ...