Informace ředitele školy

Informace ředitele školy č. 23 – Dodatek č. 1 k Pokynu ŘŠ č. 11 – Organizace školy od 19. 4. 2021

Vážení rodiče,

jak jsem avizoval v minulé informaci, zveřejňuji nyní Dodatek č. 1 k Pokynu ŘŠ č. 11 ve věci provozu naší školy od 19. 4. 2021. Dle stanoveného plánu rotace bude se nyní prezenční výuka žáků týkat žáků 3. – 5. ročníku a to po splnění podmínek – viz přiložený dokument.

Vaše podněty a připomínky se snažíme průběžně ...

Informace ředitele školy č. 22 – Pokyn ŘŠ č. 11 – Organizace školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě závazných informací MŠMT ČR jsem zpracoval a vydal „Pokyn ŘŠ č. 11“, ve kterém stanovuji provoz naší školy od 12. 4. 2021. Dále sděluji, že upřesnění ve věci prezenční výuky žáků 3. – 5. ročníku od 19. 4. 2021 v rámci tzv. rotace, bude zveřejněn ke konci příštího týdne.

Věřím, že pochopíte přijatá opatření i částečná ...

Informace ŘŠ č. 21 – Provoz školy od 6. 4. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že od 6. 4. 2021 bude stále probíhat distanční výuka ve všech ročnících naší základní školy. Právě vzhledem k této skutečnosti dochází k malé úpravě rozvrhu hodin, do kterého byla zařazena částečná výuka výchov a volitelných předmětů. V případě změny podmínek pro vzdělávání ze strany MŠMT ČR, tzn. otevření škol, Vás budeme o nové organizaci neprodleně ...

Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022 – doplnění informací

Vážení rodiče,
informuji Vás, že na základě doporučení MŠMT ČR ve věci konání zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2021-2022 jsem rozhodl realizovat vlastní zápis bez přítomnosti dětí ve škole. Kritéria a termíny naleznete v příloze této zprávy.

Novinkou bude možnost využít pro zápis online systém, který bude k dispozici od 6. dubna ...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

představuje se Vám škola Pod Sovou:

„Jsem moderní škola, a to nejen vybavením, využíváním technologií, výukou etiky, informatiky, robotiky, ale také dlouhodobou realizací alternativních metod práce zaměřených na vytváření sociálních dovedností a zejména na kooperaci dětí, rodičů, pedagogů. K mým prioritám patří snaha, aby každý žák zažil úspěch, radoval se ze svého vědomostního či dovednostního posunu a měl možnost prezentovat své výsledky.“

Ještě Vám předám informace o nejbližších ...

Akce pro rodiče budoucích prvňáčků – online setkání „Budu školákem“

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k nynější situaci, kdy není možná Vaše osobní přítomnost v naší škole, přicházíme s nabídkou online setkání vedení školy a Vás, zákonných zástupců v rámci akce „Budu školákem“.

Datum setkání: 8. 4. 2021

Zahájení: 16:00

Program:

1) Informace o zápisu žáků k základnímu vzdělávání od školního roku ...