Informace o rozpočtu organizace v roce 2024

Vážení,

dle „Zásad řízení příspěvkových organizací“ jsou jednotlivé příspěvkové organizace povinny při tvorbě rozpočtu zveřejnit odkaz na webové stránky zřizovatele, kde jsou tyto schválené rozpočty, včetně střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Rozpočet 2024 viz https://www.frydekmistek.cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2024/

Střednědobý výhled viz https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2025-2026/

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy