Informace o rozhodnutí ředitele školy – Přijetí k základnímu vzdělávání; Odklad povinné školní docházky od 1. 9. 2024

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2024-2025 podalo žádost 119 zákonných zástupců dětí, které splnily podmínky pro zahájení školní docházky. Jedná se o celkový počet všech žádostí, tzn., včetně žádostí o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Z důvodu nízkého zájmu ze strany zákonných zástupců dětí o tzn. „klasickou třídu“, budou otevřeny pouze třídy s realizací projektu „Začít spolu“.

Sděluji, že všem žadatelům jsme vyhověli, pouze u 1 žádosti není ještě správní řízení ukončeno.  O konkrétní organizaci Vás budeme informovat v nejbližší době. Příslušné dokumenty naleznete v příloze tohoto sdělení.

Děkuji všem rodičům za projevenou důvěru, zaměstnancům za profesionální přípravu a průběh zápisu.

Za tým pedagogů

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy