Stanovení pravidel a kritérií pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024-2025

Vážení rodiče,
v rámci tohoto dokumentu (viz příloha) naleznete souhrnné informace potřebné pro zápis Vašich dětí do první třídy k zahájení základního vzdělávání na naší škole od školního roku 2024-2025.

Základní informace

Způsob zápisu

  • V letošním roce proběhne zápis našich nových žáků prezenčně, avšak pro urychlení administrativy žádáme o online podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky.

Zákonní zástupci dítěte mají možnost podat žádost:

  • online prostřednictvím aplikace „Zápisy online“ v termínu od 18. 3. 2024 – 14. 4. 2024,  
  • prezenčně v termínu 15. 4. (od 13:00 do 17:00) – 16. 4. 2024 (od 15:00 do 17:00) v budově Základní školy P. Bezruče (přístavba).

Všechny další potřebné informace naleznete v přílohách této zprávy. V případě nejasností se obracejte na zástupce ředitele školy pro I. stupeň paní Mgr. Miturovou (k.miturova@1zsfm.cz) nebo přímo na ředitele školy.

V dalších dnech zveřejníme další zajímavé informace o naší škole.

Pozn.: Datum a čas zápisu dítěte do systému nemá vliv na pořadí přijetí. Pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost využít online zápis, zveřejňujeme příslušné žádosti (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad povinné školní docházky).