Novinky z výuky

Výuka robotiky s využitím LEGO WeDo aneb „Co již umíme“

Vážení rodiče,

před několika týdny jsme vás informovali o zahájení výuky robotiky v 5. ročníku naší školy. Nyní vám musíme s radostí sdělit, že vše probíhá bez technických potíží a co je hlavní, za velkého zájmu dětí. Podle zpracovaného plánu žáci absolvují 10 výukových lekcí a to do poloviny ledna 2019. Na doposud nezapojené páťáky čeká tato novinka od února ...

Etická výchova na 1. stupni

Od letošního školního roku vyučujeme na prvním stupni etickou výchovu.  Ta je implementována do našeho ŠVP  průřezově do jednotlivých vyučovacích předmětů, hlavně ale do předmětu český jazyk.

Ve výchovném působení klademe důraz na týmovou a kooperativní činnost. V komunitních kruzích a v projektech pracujeme s vlastním prožitkem a sdílením zkušeností. Zážitková metoda a učení posilováním žádoucího chování patří mezi nejčastěji používané ...

První kroky při výuce robotiky s využitím LEGO WeDo

Jak jsme začínali?

Po počátečním představení stavebnic Lego WeDo, vysvětlení pravidel nutných pro vlastní práci, roztřídění dílu a ukázce spojení základní jednotky s PC přes Bluetooth se v úvodních hodinách žáci začali seznamovat s ovládáním aplikace WeDo. A co dovedeme po třech lekcích? – viz fotografie

Za tým pedagogů (Mgr. Maršálek, Mgr. Literák, p. Aldersová)

koordinátor ICT ...

Výuka robotiky zahájena – LEGO WeDo

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dle zpracovaného plánu implementace robotiky do výuky na naší základní škole jsme zahájili v rámci předmětu „Informatika“ (5. ročník) realizovat první kroky se stavebnicí WeDo.

Souprava LEGO Education WeDo 2.0, která zahrnuje 280 cihel, stejně jako senzory a motory, nabízí velké možnosti pro vytváření abstraktních konceptů pomocí konkrétních ...