První kroky při výuce robotiky s využitím LEGO WeDo

Jak jsme začínali?

Po počátečním představení stavebnic Lego WeDo, vysvětlení pravidel nutných pro vlastní práci, roztřídění dílu a ukázce spojení základní jednotky s PC přes Bluetooth se v úvodních hodinách žáci začali seznamovat s ovládáním aplikace WeDo. A co dovedeme po třech lekcích? – viz fotografie

Za tým pedagogů (Mgr. Maršálek, Mgr. Literák, p. Aldersová)

koordinátor ICT Mgr. Šostý