Výuka robotiky s využitím LEGO WeDo aneb „Co již umíme“

Vážení rodiče,

před několika týdny jsme vás informovali o zahájení výuky robotiky v 5. ročníku naší školy. Nyní vám musíme s radostí sdělit, že vše probíhá bez technických potíží a co je hlavní, za velkého zájmu dětí. Podle zpracovaného plánu žáci absolvují 10 výukových lekcí a to do poloviny ledna 2019. Na doposud nezapojené páťáky čeká tato novinka od února 2019…

Pár ukázek, co žáci ve vyučovací hodině sestavují – viz příloha

Zbyněk Šostý, ředitel školy