Kdo je vítěz?

Ladíme pro vás novou Paměť národa | Paměť národaJe jaro 1969 a z žáků šestých a sedmých tříd se stal národní hokejový tým, který se chystá na MS ve Stockholmu utkat se SSSR ….Kdo bude vítěz?

Březnový zážitkový workshop děti zavedl do světa československých hokejistů minulého století. V kůži sportovců prošli zlomovými okamžiky těchto let. Ve hře v roli a při aktivitách vycházejících ze zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy účastníci poznali, jakým způsobem může strach a zastrašování ovlivnit chování jednotlivce a skupiny. Prozkoumali, jaký vliv může mít projevení odvahy či strachu na ostatní ve skupině. Cílem workshopu bylo seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi.

Akce byla realizována v rámci projektu OPJAK.