Úřední deska

Informace ředitele školy – Výsledky doplňovací volby člena školské rady

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že v rámci řádné volby (9. 10. 2023) a opakované volby (24. 10. 2023) zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady nebyla z důvodu nízké účasti zákonných zástupců žáků zvolena žádná kandidátka, ředitel školy rozhodl v souladu s §167, odstavcem 5) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, že jmenuje člena školské ...

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že v rámci řádné volby (9. 10. 2023) a opakované volby (24. 10. 2023) zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady nebyla z důvodu nízké účasti zákonných zástupců žáků zvolena žádná kandidátka, ředitel školy rozhodl v souladu s §167, odstavcem 5) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, že jmenuje člena školské ...

24. 10. 2023 – Opakovaná doplňovací volba člena ŠR za zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dne 24. 10. 2023 proběhne opakovaná volba člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů v 1. kole.
Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.“

Tímto Vás informuji ve věci možnosti hlasování:

  • Datum ...

Dotazníkové šetření pro zákonné zástupce našich žáků

Vážení rodiče,

zřizovatel naší školy realizuje dotazníkové šetření ve všech základních školách v našem městě.
V následujícím textu, a zároveň v rámci našeho informačního systému Bakaláři, Vás informuji se záměrem a obsahem daného šetření.

Citace:

„Vážení rodiče,

předkládáme Vám dotazník s cílem získat zpětné zjištění o tom, jak se žáci ve škole cítí a jak se Vám rodičům se školou komunikuje...

Informace ředitele školy – Projekt „Příspěvek na obědy pro žáky“

Vážení rodiče,

navazuji na včerejší informaci o možnosti zapojení Vašich dětí do projektu „Příspěvek na obědy pro žáky“. Vzhledem k jeho organizační náročnosti Vás zdvořile žádám o dodržování stanovených termínů a podmínek. I z tohoto důvodu jsem zpracoval stručný přehled úkonů spojených s přihlášením Vašeho dítěte.

V přílohách také naleznete úplný text schválený RM FM a vzor přihlášky ve formátu PDF a ...