Úřední deska

Třídní schůzky a konzultace – 10. 4. 2019

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají 10. 4. 2019  v 16.00 v jednotlivých třídách. Od 16.30 do 17.30 budou následně probíhat konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů.
V 17.15 se ve sborovně školy sejdou důvěrníci tříd s vedením školy.

Děkujeme za spolupráci. ​

Informace k zápisu žáků do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání – AKTUALIZACE

Vážení rodiče,
informuji Vás, že zápis Vašich dětí do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání ve školním roce 2019-2020 proběhne na naší škole v prostorách přístavby I. stupně ve dnech:

15. dubna 2019 (pondělí) 13.00 –17.00

16. dubna 2019 (úterý)     15.00 –17.00

Záměrem je přijetí maximálně 90 žáků ve třech prvních třídách (z toho 2 třídy s realizací projektu Začít ...

Úspěch v soutěži „O nejhezčí vánoční strom“

Vážení rodiče, pedagogové, žáci,

informuji Vás, že se naše škola v rámci soutěže „O nejhezčí vánoční strom“ umístila na vynikajícím druhém místě – viz příloha.

Osobně děkuji všem dětem a pedagogům prvního stupně, kteří se na tomto úspěchu podíleli.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2019

Vážení,

dle Zásad řízení příspěvkových organizací jsou tyto organizace v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO povinny zveřejnit na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Tímto sděluji, že na úřední desce města http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/uredni-deska/ a na webových stránkách města https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2019/ (návrh rozpočtu na ...

Informace ředitele školy – omezení vstupu do školních budov

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v pondělí 26.11. 2018 bude od 8:15 do 12:30 omezen vstup do školních budov a to z důvodu nutné opravy zámků vstupních dveří.

Ke vstupu je možno využít hlavní vchod z ul. T. G. Masaryka, kterého se dané opatření netýká.

Vstup do školní jídelny bude od 11:40 pro naše strávníky zajištěn běžným ...