Úřední deska

Informační novinka – Instagram – 1zsfm_podsovou

Vážení rodiče, žáci, přátelé

dne 1. února 2024 byl spuštěn školní instagramový účet (1zsfm_podsovou), který bude sloužit k okamžitému sdílení fotek, krátkých videí a dalších informací o dění v naší školičce.

Prostřednictvím Instagramu budeme informovat rodiče a veřejnost nejen o zajímavostech a zážitcích z výuky, ale také sdílet (téměř v reálném čase) střípky z nejrůznějších ...

Akce „Budu školákem“ začíná

Vážení rodiče, milí předškoláci,

zveme Vás na první adaptační setkání rodičů a dětí v naší škole.

Projekt „Budu školákem“ začíná 31. ledna v 16:00 v budově přístavby školy (vchod z Husovy ulice pod školní jídelnou bude otevřen 15:45 – 16:00).

Pro děti jsou připravena zábavná i poučná centra aktivit a pro rodiče informace o připravenosti dětí na ...

Informace o rozpočtu organizace v roce 2024

Vážení,

dle „Zásad řízení příspěvkových organizací“ jsou jednotlivé příspěvkové organizace povinny při tvorbě rozpočtu zveřejnit odkaz na webové stránky zřizovatele, kde jsou tyto schválené rozpočty, včetně střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Rozpočet 2024 viz https://www.frydekmistek.cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2024/

Střednědobý výhled viz https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2025-2026/

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Přání ředitele školy

Vážení kolegové, žáci, rodiče, přátelé,

mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce

Vám všem přeje

Zbyněk Šostý, ředitel školy

Informace ředitele školy – Výstražná stávka 27. 11. 2023 – uzavření naší školy

Vážení rodiče,

informuji Vás, že se dne 27. listopadu 2023 zapojí zaměstnanci naší školy do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

Cíl stávky
Citace: „Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných ...