Úřední deska

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 18. 9. 2019 od 16,00 v kmenových třídách školy.

V rámci programu třídních schůzek proběhne výběr finančních prostředků pro „Sdružení rodičů“ ve výši 400 Kč/1 dítě nebo 500 Kč/ více dětí a případného vašeho finančního daru na zajištění aktivit spojených s oslavami ...

Informace o dění ve škole

Vážení,

na začátku července byly zahájeny stavební práce týkající se modernizace rozvodů vody v přístavbě naší školy. Průběžně probíhají kontrolní dny za účasti ředitele školy a zástupců firmy. Plánované ukončení díla se předpokládá začátkem měsíce srpna.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Fotbalový turnaj se blíží

Vážení kolegové, rodiče, žáci, příznivci, absolventi,

informujeme vás, že v rámci probíhajících oslav 130. výročí založení naší školy proběhne 11. 6. 2019 od 12:00 do 16:00 ve velké tělocvičně naší školy fotbalový turnaj za účasti 5 týmů. Můžeme již nyní prozradit, že turnaje se zúčastní učitelé, rodiče, naši současní a bývalí žáci, včetně Adama Varadiho a Václava ...

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019-2020 podalo žádost 98 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky (včetně dětí po odkladu). Z tohoto počtu požádalo o odklad pro své děti 12 zákonných zástupců, tzn., že všichni zapsaní „uchazeči“ byli přijati.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete v příloze této ...