Informace pro rodiče

Zápis do školní družiny, školné

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že:

  • zápis do školní družiny proběhne ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2020 formou odevzdání vyplněné „Přihlášky/zápisního lístku“ do školní družiny, kterou si můžete v srpnových dnech vyzvednout a vyplnit u paní vychovatelky v prostorách vstupu do školní jídelny z ul. Husova od 8.00 do 13.00 h. V případě, že máte možnost si daný dokument (viz příloha) sami ...

PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Dobrý den,

v měsíci lednu 2020 je třeba zaplatit za školní družinu 1.500,- Kč za období leden – červen 2020 (250,- Kč/ 1 měsíc).

Poplatek za využívání školní družiny se platí pouze bezhotovostně a to jedním z následujících způsobů:

  • Platba inkasem – pokud jste platili inkasem už za období září – prosinec ...

Zkrácení provozu družiny

Vážení rodiče, v pátek 20.12.2019 bude provoz školní družiny zkrácen do 15.00 hod. Vyzvedněte si prosím své děti včas. Přeji všem krásné prožití vánočních svátků.

Platba školní družiny- zvýšení poplatku od 1. 1. 2020

Dobrý den,

v měsíci lednu 2020 je třeba zaplatit za školní družinu 1.500,- Kč za období leden – červen 2020 (250,- Kč/ 1 měsíc).

Poplatek za využívání školní družiny se platí pouze bezhotovostně a to jedním z následujících způsobů:

  • Platba inkasem – pokud jste platili inkasem už za období září – prosinec ...

Zájmové kroužky ve školní družině

Dobrý den, od 16. 9. 2019 budou ve školní družině probíhat kroužky. Přihlášky do kroužků přinesou děti domů, vyberte si, zakroužkujte, a dítě kroužek přinese paní vychovatelce.

Zápis do školní družiny

Dobrý den,

informuji vás o způsobu zápisu vašeho dítěte do školní družiny od září 2019. K zapsaní budete potřebovat:

  • Zápisní lístek – je přihláškou do školní družiny (příloha této zprávy). Zápis do družiny bude probíhat 29.8. – 30. 8. a 2. 9. 2019. V srpnových dnech budeme u vchodu do školy u bufetu v čase 8.00 ...