Platba poplatku za školní družinu od ledna 2022

Vážení rodiče,

informuji Vás, že od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení měsíčního poplatku za činnost školní družiny. Poplatek bude nyní ve výši 300 Kč/1 měsíc.

Z výše uvedeného vyplývá, že v měsíci lednu 2O22 je nutno zaplatit částku 1800,- Kč za období leden – červen 2022.

Způsob úhrady :

  • inkasem (rozhodnete-li se přejít na tuto možnost, je nutno odevzdat souhlas s provedením inkasa do 9. 1. 2022,
  • převodem na účet školy – číslo účtu 105314444/0300, do Poznámek uveďte – Školné, jméno dítěte a třídu – do 13.1.2022,

U stávajících zapsaných žáků, kteří organizaci dali souhlas s inkasem již v minulém období, bude proveden převod 14.1.2022.

Vzhledem k vyúčtování školného v měsíci červnu 2022 je pro obě strany (rodinu a školu) vhodnější platba přes inkaso.

Připomínám, že v případě neuhrazení školného dítě nemůže využívat služeb školní družiny.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý