Rozšíření možnosti „vyzvedávaní“ dětí ze školní družiny

Vážení rodiče,

na základě získané zpětné vazby v rámci „SWOT 2022“ Vám oznamuji, že od 11. 4. 2022 mají zákonní zástupci možnost „vyzvedávat“ své dítě ze školní družiny v následujících časových intervalech:

  • 14:00,
  • 14:30,
  • 15:00,
  • od 15:15 do 16.30 průběžně.

V případě, že zákonný zástupce bude požadovat vyzvednutí svého dítěte před 14:00, je nezbytná předcházející domluva s příslušnou paní vychovatelkou.

Věřím, že tuto změnu přivítáte.

Z. Šostý, ředitel školy