Zápis do Školní družiny

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že:

  • zápis do školní družiny proběhne ve dnech 30. 8. – 3. 9. 2021 formou odevzdání vyplněné „Přihlášky/zápisního lístku do školní družiny“. V srpnových dnech (pondělí a úterý) bude možno ji vyzvednout a vyplnit v prostorách vstupu do školní jídelny z ul. Husova od 8.00 do 13.00 h. V případě, že máte možnost si daný dokument (viz příloha) sami vytisknout, lze ho v dané dny a hodiny vyplněný odevzdat. Při vstupu do budovy školy prosíme o dodržování hygienických pravidel.
  • Od 1. září budou Přihlášky také k dispozici u jednotlivých paní vychovatelek. Přihlášku je nutno odevzdat nejpozději 3. 9. 2021. Bez řádně vyplněné Přihlášky nebude dítě do ŠD přijato.
  • Školné za využití služeb školní družiny je stanoveno v roce 2021 ve výši 250 Kč/ 1 měsíc, tzn. 1000 Kč za období září – prosinec 2021.
  • Způsob úhrady :
    • inkasem (nutno odevzdat p. vychovatelce či vedoucí ŠD souhlas s provedením inkasa do 6. 9. 2021, bude provedeno 8. 9. 2021)
    • převodem na účet školy – číslo účtu 105314444/0300 (nutno odevzdat fotokopie o převodu finančních prostředků na účet školy) do 10. 9. 2021
  • U zapsaných žáků, kteří organizaci dali souhlas s inkasem již v minulém období (není třeba jej znovu dokládat) bude proveden převod 8. 9. 2021.

V případě neuhrazení školného dítě nemůže využívat služeb školní družiny.

Pozn.:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků při inkasní platbě na stanovení dostatečného finančního limitu a to z důvodu souběhu placení školného a stravného v měsíci září 2021.

Kontakty na ŠD: tel. č. 558 445 331, 732 968 443

h.snajdrova@1zsfm.cz

Děkujeme za spolupráci

Z. Šostý, H. Šnajdrová

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
zápisový lístek24.8.2020