Národní plán obnovy, prevence digitální propasti

 

 

 

 

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 je v roce 2022 příjemcem podpory z EU v rámci Národního plánu obnovy, prevence digitální propasti.

  • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).
  • MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola žákům umožňovat využívat k přípravě na výuku, projektovou činnost apod., popř. zapůjčovat základní digitální vybavení – notebook.
  • Záměrem je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti.

Podrobné informace k poskytnutí finančních prostředků včetně účelu, podmínek a kritérií jsou k dispozici zde.