Projekt „Jednička pro budoucnost II“ v rámci OP VVV

Vážení rodiče, žáci, pedagogové,
informuji Vás o skutečnosti, že námi podaný projekt „Jednička pro budoucnost II“ v rámci OP VVV byl ze strany MŠMT ČR schválen.

Obsahově je zaměřen mj. na personální podporu (pozice školního psychologa), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu čtenářské a digitální gramotnosti, realizaci vzdělávacích akcí a vybavení školy v souladu s danými pravidly. Je určen žákům školy, účastníkům školní družiny a pedagogům. O průběžném řešení a přínosu pro naší školu a žáky vás budeme průběžně informovat a to v rámci třídních schůzek a na našich webových stránkách.

Za tým řešitelů

Zbyněk Šostý, ředitel školy