Workshopy v rámci projektu „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“

Vážení,

informuji Vás, že od nového školního roku 2018-2019 opět nabízíme pro zájemce ze vzdělávacích institucí a široké veřejnosti možnost zúčastnit se workshopů v rámci projektu OP VVV „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, jejichž obsahem je zejména využití systému PASCO ve výuce chemie, přírodopisu a fyziky.

Na konci září 2018 již proběhl workshop  Sledování průběhů chemických reakcí ( měření teploty, pH a vodivosti) s obsahem:

  • „Je silnější Spiderman nebo  Batman  a nebo Hulk?“ (úloha se týkala porovnání síly kyseliny octové, sírové a coca coly,  což jsme dokázali měřením pH  a výsledky potvrdili měřením  vodivosti)
  • „Kolik zásadových želv Ninja je třeba k přeprání jednoho kyselého zmutovaného pavouka?“ (úloha pojednávala o neutralizaci kyseliny a zásady pomocí měření teploty i pomocí pH.

a 31. 10. 2018  workshop z biologie s tématem „Fyziologie člověka“, v rámci kterého bylo předvedeno, jak lze pomocí čidel teploty, tepu a spirometru resp. anemometru měřit hodnoty v klidu a jak se hodnoty změní po fyzické a psychické zátěž.

O dalších akcích a to nejen pro pedagogy, Vás budeme průběžně informovat.

Mgr. Glomb, Mgr. Gongolová, Mgr. Šostý – realizátoři projektu

Další informace naleznete na webu celého projektu https://ckpprirodnivedy.cz/