Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 5

V průběhu realizace projektu „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 probíhala publicita projektu (viz foto) v souladu s pravidly IROP.

Za realizační tým

Zbyněk Šostý, ředitel školy