Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 4

Hlavním cílem projektu IROP „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 je však modernizace dvou multimediálních učeben pro naše žáky. Všichni dodavatelé splnili své závazky, takže nyní budou probíhat práce spojené se zprovozněním ICT. Dle plánu má být vše hotovo do 14. 9. 2018, což je termín z naší strany reálný.

Za řešitelský tým

Zbyněk Šostý, ředitel školy