Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 3

Informuji Vás, že v rámci projektu IROP „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 jsme mysleli také na okolí naší školy. V prostorách u vstupu do přístavby školy byla vysázena další zeleň – viz foto v příloze

Za řešitelský tým

Zbyněk Šostý, ředitel školy