Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 1

V průběhu měsíce května a června 2018  proběhla realizace stavebních úprav v rámci projektu „Škola pro všechny“ za účelem zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Jednalo se o vybudování schodišťové plošiny a dvou sociálních zařízení.

Za projektový tým

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy