Projekt „Škola pro všechny“

Další projektová žádost schválena!

Tato jednoduchá věta shrnuje roční úsilí školního projektového týmu (Mgr. Z. Šostý, Mgr. L. Maršálek, Mgr. Y. Vítková, Z. Ptašková), který zpracoval a předložil projektovou žádost „Škola pro všechny“ v rámci příslušné výzvy ITI ostravské aglomerace, která je zprostředkující organizací Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení pro období 2014–2020.

Hlavním cílem projektu je vytvořit v organizaci optimální technické podmínky všem žákům pro výchovně vzdělávací proces v oblasti ICT, který by umožnily zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a to vše v souladu s vlastním školním vzdělávacím programem „Škola uvědomělého učení“.

Hlavní aktivity projektu:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) – v rámci projektu bude řešena bezbariérovost – schodišťová plošina a sociální zařízení,
  • pořízení vybavení budov a učeben – v rámci projektu řešena obměna HW, SW a vnitřního zařízení v učebnách,
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu – v rámci projektu řešeno vybudování bezdrátové sítě WIFI, rozšíření serveru a rychlost přenosu dat v síti.

Finanční rámec projektu: Celkové způsobilé výdaje 2 299 968,00 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Další informace budou vedoucím projektového týmu postupně zveřejňovány na webových stránkách