Březen měsíc knih a čtenářů v ŠD

Březen, měsíc knihy a čtenářů, jsme v naší družince prožili naplno. Děti se nejprve seznámily s tím, jak taková kniha vůbec vzniká. A to jak v dnešní době, od prvního nápadu spisovatele až po rozvoz z velkoskladů, tak i v dřívějších dobách, kdy se knihy psaly a vázaly ručně. Samy si pak zkusily vlastní knihu vyrobit.

V rámci OP JAK jsme navštívili místeckou knihovnu, kde se děti dozvěděly další spoustu zajímavých a užitečných věcí, např. jak se chovat ke knihám, jak jsou knihy v knihovně uspořádány, jaké služby v knihovně můžou využít… Měli jsme také možnost prohlédnout si knihovnu téměř od sklepa až po půdu. Navštívili jsme různá oddělení, jako je studovna, kde mimo jiné děti mohly vidět probíhající 3D tisk nebo knihy staré i 100 let. Dále jsme zavítali do skladu knih, které se půjčují jen zřídka, dozvěděly se také, co jsou to regionální knihovny. Velmi zajímavá byla názorná ukázka, jak se nově pořízené knihy obalují a označují, než se dostanou do polic k vypůjčování. Vidět ale také mohly i oddělení, kde se knihy vyřazují. Navštívili jsme hudební oddělení s T-zone, a nakonec samozřejmě také Modrý salónek. V průběhu prohlídky děti plnily i různé úkoly. Děkujeme moc všem pracovníkům knihovny za velmi zajímavý program a ochotu.

Protože venku je ještě na piknik chladno, uspořádali jsme si jedno odpoledne piknik ve třídě – knižní piknik.

A nakonec jsme se seznámili s čtenářskou hrou Plyšová hlídka.