Proškoly.cz

Odkaz na portál Proškoly.cz, jehož obsah je k dispozici i rodičům a žákům naší školy k domácí přípravě.

Co např. portál Proškoly.cz nabízí:

  • širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu,
  • využívat ho mohou děti nejen ve škole, ale i doma.
  • kdykoliv procvičovat a ověřovat si základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.
  • unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění.