Informační centrum ICT

Od září 2007 nabízí KVIC Nový Jičín školám metodickou a poradenskou pomoc v oblasti ICT v rámci Moravskoslezského kraje. Tyto aktivity směřují k posílení ICT kompetencí pracovníků ve školství v našem regionu. Pomáhají jednotlivým školám v tvorbě vlastní ICT strategie, ve hledání nových technologií pro výuku, v předávání zkušeností uvnitř i vně školy. Činnosti jsou financovány z rozvojového programu MSK, z vlastních zdrojů naší organizace a opírají se o finanční pomoc našich partnerů.

Každá škola může v rámci této poradenské sítě využívat:

Aktivity na společné téma – ICT ve školách (implementace, zdroje, předávání zkušeností), které budou realizovány jako:

  • kurzy, workshopy, školení;
  • přednášky, semináře, prezentace, konference;
  • předávání kontaktů a síťování škol do ICT projektů;
  • výměna zkušeností, příklady dobré praxe, ukázková řešení;
  • sdílení a výměna zkušeností s některými z podobných center v ČR mimo náš kraj.

Právě jedno z center ICeMSK je zřízeno na naší škole, která se tímto spolupodílí na výše uvedených aktivitách.

Další informace naleznete na:

http://www.kvic.cz/clanky/157/1/Poradenstvi/ICT_podpora_ICeMSK/Realizacni_tym