Opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vážení rodiče,

na základě informace členů volební komise jsem rozhodl o konání „Opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků“.

  • Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů (účast cca 9 %). Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.“
  • Seznam kandidátů zůstal beze změn a všem zákonným zástupcům byl zaslán prostřednictvím informačního systému Bakaláři.
  • Volba dvou zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne kombinací elektronického hlasování – systém Bakaláři „Ankety“ a možností osobního odevzdání hlasovacího lístku do hlasovací urny v prostoru vchodu do budovy.
  • Termín: 10. 6. 2024
  • Elektronické hlasování bude umožněno od 6:00  do 22:00 daného dne.
  • Osobní volba bude umožněna dne 10. 6. 2024 od 6:00 – 8:00, vstup do ŠD ul. Husova v prostorách školy a v prostorách vilky ul. P. Holého 400

Věřím, že opakované volby využijete ke zvolení svých zástupců ve školské radě.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy