Volby dvou členů školské rady – zákonní zástupci nezletilých žáků

Vážení rodiče,

volba dvou zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne kombinací elektronického hlasování – systém Bakaláři „Ankety“ a možností osobního odevzdání hlasovacího lístku do hlasovací urny v prostoru vchodu do budovy ve dnech 20. – 21. 5. 2024.

Elektronické hlasování bude umožněno od 8:00 prvního dne do 22:00 druhého dne.

Osobní volba bude umožněna ve dnech 20. 5. 2024 – 21. 5. 2024 vždy:

  • od 6:00 – 8:00 vstup do ŠD ul. Husova v prostorách školy a v prostorách vilky ul. P. Holého 400,
  • od 14:00 – 16:00 v prostorách vrátnice staré budovy z ul. T. G. Masaryka 454.

Způsob hlasování:
Zákonný zástupce žáka má možnost označit na volebním lístku v listinné nebo elektronické volbě max. 2 kandidáty. Při označení 3 a více kandidátů bude volební lístek neplatný.

Případné dotazy Vám odpoví paní Mgr. Yweta Vítková, předsedkyně volební komise.

Z. Šostý, ředitel školy