Aktivity školní družiny

Den otevřených dveří ve školní družině

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 Vám všem nabízíme prohlídku našich činností ve školní družině. Všechna oddělení budou pro Vás otevřena od 13.00 do 15.00, pak následují kroužky. Těšíme se na Vás!

Dětský Karneval

Ve středu 7. 2. 2018 proběhl ve velké tělocvičně Karneval pro všechny děti školní družiny. Připravili jsme pro ně tanečky se soutěžemi, přehlídku masek a úkoly pro malé školáky. Všechny paní vychovatelky se do jednotlivých úkolů zapojily a dětem se podle jejich reakcí zábava určitě líbila. Hudbu nám připravili chlapci ze třídy 9.B Klembara, Stejskal a Piskoř a moc jim za to ...

Akce školní družiny v lednu 2018

V lednu 2018 se konaly ve školní družině tyto akce:

Kino „Hurvínek a kouzelné muzeum“ 26. 1. 2018

Výtvarná soutěž na téma „Zima“ – 32 dětí, p. Wolfová

Citadela – soutěž SVČ Klíč, 31. 1. 2018

Všechny akce a soutěže byly perfektní. Omlouvám se za pozdější informace vzhledem k mé nemocenské, ale snad Vás děti informovaly. Těším se na další akce a činnosti.

Předvánoční turnaj ve florbale

V pondělí 11. 12. se uskutečnil již 6. ročník „Předvánočního turnaje“ ve florbale žáků 2. – 5. tříd ŠD. Akce se zúčastnily družiny 1., 11., 5. a 4. ZŠ. Po velkých bojích zvítězili žáci 5. ZŠ, na 2. místě se umístili žáci 4. ZŠ, třetí místo získali žáci naší školy a na 4. místě skončili žáci 11. ZŠ. Všichni účastníci hráli dle pravidel florbalu a zásad fair play a patří jim velký dík za pěkný sportovní ...

Literární odpoledne s Josefem Ladou

Protože v nejbližších dnech oslavíme krásné výročí 130 let od narození jednoho z našich nejznámějších ilustrátorů Josefa Lady, uskutečnilo se ve středu 6. prosince v naší školní družině literární odpoledne s touto významnou osobností.

Děti se na celkem osmi stanovištích mohly seznámit s jeho ilustracemi a také knihami, které ilustroval, ale i těmi, které sám napsal. V kvízu si děti ...

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Můj domov

Ve čtvrtek 30. listopadu k nám opět zavítaly pracovnice azylového domu Bethel, aby vyhlásily výsledky výtvarné soutěže na téma Můj domov. Obrázky byly vystavené na schodech v městské knihovně v Místku a hlasovala veřejnost, která rozhodla takto:

1. místo Lucie Červinková 3.B
2. místo Markéta Žáková 1.C
3. místo Jonáš Hořava 3.B

A zvláštní ocenění Obrázek sympatie získala Eliška Houzarová ze 3.B

Výherci obdrželi krásné ceny a ostatní dostali malou dobrůtku jako poděkování za účast v ...