PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Dobrý den,

v měsíci lednu 2020 je třeba zaplatit za školní družinu 1.500,- Kč za období leden – červen 2020 (250,- Kč/ 1 měsíc).

Poplatek za využívání školní družiny se platí pouze bezhotovostně a to jedním z následujících způsobů:

  • Platba inkasem – pokud jste platili inkasem už za období září – prosinec 2019, bude Vaše platba provedena i za leden – červen 2020 na účet 105314444/0300. Zadejte prosím správnou výši inkasa, měla by být 1 500,- Kč na jedno dítě (nezapomeňte prosím, že v daném měsíci je zapotřebí mít vyšší limit z důvodu platby školného a stravného). Platba za školné ve ŠD se bude stahovat 15. ledna 2020. Pokud by chtěl platit inkasem i někdo další, musí přinést povolení na platbu inkasem do 10. ledna 2020.
  • Bankovní převod – platbu ve výši 1.500,- Kč proveďte ve prospěch účtu 105314444/0300 nejpozději do 15. ledna 2020. Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno žáka – školné.

Pokud budete své děti odhlašovat, požádejte paní vychovatelku o příslušný formulář.

V případě nezaplacení není možné využívat služby školní družiny.

Děkujeme za spolupráci.