Učíme se hrou – vzdělávání s využitím nových technologií

V měsíci lednu jsme tentokrát v rámci projektu OP JAK s družinou dvakrát vyrazili do SVČ Klíč, kde se děti seznámily s legoroboty a jejich programováním, s programováním v programu Scratch, a také si vyzkoušely, jak funguje elektrický obvod pomocí stavebnice Boffin magnetic.

Děti si obě odpoledne nadšeně užily, krásně spolu spolupracovaly a vzájemně si pomáhaly.

Na rozloučenou dostaly krásné praktické klíčenky a rozvrh hodin. Děkujeme za velmi kreativní a podnětný program.

Následně si děti ve škole zahrály na počítače, kdy dostaly zprávu v binárním zápisu a pomocí tabulky se pokusily zprávu rozluštit. Matematičtí nadšenci si pak vyzkoušeli převod z desítkové do binární soustavy a zpět.

SVČ Klíč – OP JAK – video s hudbou – hravá hudba.mp4