Podsováček hledá nové talenty a zájemce

Pěvecký soubor Podsováček zahájí svou činnost 21. září 2023. Budeme se scházet každý čtvrtek od 13,00 do 14,00 hodin v učebně 3.C na prvním stupni.  Těšíme se na všechny loňské členy souboru a věříme, že se mezi dětmi najdou další nadšenci, kteří si s námi rádi zazpívají a také zahrají. Máme přece malou muzičku. Přijďte si s námi zahrát a zazpívat pro radost a pro potěšení.

Těší se na vás všechny Miriam a Renata

Kontakty: m.doležalová@1zsfm.cz, r.spustova@1zsfm.cz