Vernisáž výstavy „Laskavost“

Dnes jsme se v dopoledních hodinách sešli v Galerii Pod Sovou za účelem slavnostního předání „Laskavých balíčků“ zástupcům humanitární a rozvojové organizace ADRA. Hlavní program zajistil školní sbor Podsováček pod vedením PaedDr. Renaty Spustové a Mgr. Miriam Doležalové. O estetickou stránku vernisáže se postarali žáci naší školy, kteří v rámci výtvarné soutěže na téma „laskavost“ vytvořili spoustu krásných děl. Na základě hlasování byla vybrána dvě nejúspěšnější díla. Autorky těchto děl jsou:

Laura Vrublová z 5. B a Laura Szüllö ze 7. C.

Výherkyně byly náležitě odměněny a jejich výtvory byly použity na pozvánky, letáky a pohlednice.

Na závěr ze srdce děkujeme všem, kteří se na této charitativní akci podíleli.

Pavla Warzechová a Pavla Valková