Zápis do školní družiny

Vážení rodiče, 

informujeme Vás, že: 

  • Zápis do školní družiny proběhne ve dnech 29. 8. 2022, 30. 8. 2022 a 1. 9. 2022, 2. 9. 2022 formou odevzdání vyplněné „Přihlášky/zápisního lístku do školní družiny“. V srpnových dnech (pondělí a úterý) ji bude možno vyzvednout a vyplnit v prostorách hlavního vstupu (vchod přes Galerii) z ul. T. G. Masaryka od 8.00 do 13.00 h. V případě, že máte možnost si daný dokument (viz příloha) sami vytisknout, lze ho v dané dny a hodiny vyplněný odevzdat.  
  • Od 1. září 2022 budou Přihlášky k dispozici u jednotlivých paní vychovatelek. Přihlášku je nutno odevzdat nejpozději 2. 9. 2022. Bez řádně vyplněné Přihlášky nebude dítě do ŠD přijato. 
  • Školné za využití služeb školní družiny je stanoveno ve výši 300 Kč/ 1 měsíc, tzn. 1200 Kč za období září – prosinec 2022. 

Způsob úhrady: 

  • inkasem (nutno odevzdat p. vychovatelce či vedoucí ŠD souhlas s provedením inkasa do 6. 9. 2022, bude provedeno 8. 9. 2022) 
  • převodem na účet školy – číslo účtu 105314444/0300 (nutno odevzdat fotokopie o převodu finančních prostředků na účet školy) do 5. 9. 2022. 

U zapsaných žáků, kteří organizaci dali souhlas s inkasem již v minulém období (není třeba jej znovu dokládat). 

V případě neuhrazení školného dítě nemůže využívat služeb školní družiny. 

 

Pozn.:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků při inkasní platbě na stanovení dostatečného finančního limitu a to z důvodu souběhu placení školného a stravného v měsíci září 2022. 

Kontakty na ŠD: tel. č. 558 445 331, 732 968 443 

h.snajdrova@1zsfm.cz 

Děkujeme za spolupráci

Z. Šostý, H. Šnajdrová

 

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
zápisový lístek24.8.2020