Osmáci na Úřadu práce ve Frýdku-Místku

Žáci jsou v průběhu celé školní docházky vedeni k tomu, aby si zodpovědně, promyšleně a s ohledem na své možnosti a požadavky trhu práce vybrali tu nejvhodnější střední školu a později i své povolání. Pomoci jim v tom má i pracoviště nejpovolanější – úřad práce.

V tomto týdnu se žáci všech osmých ročníků postupně vypravili na Úřad práce ve Frýdku-Místku. Seznámili se jak s náplní práce této státní instituce, tak s požadavky pracovního trhu. Dozvěděli se základní informace o různých typech středních škol a o volbě povolání. Byli vedeni k tomu, aby už začali přemýšlet, jaké schopnosti, dovednosti a znalosti budou zapotřebí k vykonávání jimi zvoleného povolání.  Žáci poslouchali a se zájmem se někteří i ptali. Mají sice ještě rok čas, ale ten se zastavit nedá a běží velmi rychle. Přeji všem, aby ten rok využili pro získání co nejvíce informací a drželi prospěch ve svých rukách.

Správně zvolit své budoucí povolání, či prozatím ten správný studijní obor na střední škole, je nelehký úkol každého jedince ukončujícího studium na základní škole.

Lenka Golová