Legislativa školy k 1. 9. 2023

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete platné normy, které byly projednány školskou radou a pedagogickou radou a jsou platné od 1. 9. 2023.

  • Školní řád
  • Pravidla pro hodnocení žáků
  • Váha známky
  • Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení“, včetně žádosti
  • Směrnice „Vyřizování stížností“
  • Vnitřní řád školní družiny
  • Vnitřní řád školní jídelny

Dané dokumenty Vám budou také zaslány prostřednictvím informačního systému Bakaláři.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel škol