Informace ředitele školy – GDPR

Vážení rodiče,

v průběhu třídních schůzek (19. 9. 2018) jsme Vás požádali o vyplnění dokumentu „Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“, který se týkal zejména pořizování fotografií a videí Vašeho dítěte, včetně následného zveřejňování a také Vaší soukromé e-mailové adresy. Informuji Vás tímto, že zjištěné údaje průběžně vyhodnocujeme a s finálním řešením pro dané třídy budete seznámeni na nejbližších třídních schůzkách v listopadu 2018.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy