Představujeme Druhý krok

Rádi bychom Vás informovali, že v letošním školním roce jsou žáci 3. ročníku nově zapojeni do dlouhodobého preventivního programu DRUHÝ KROK (v originále SECOND STEP), který vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení.

V rámci tohoto programu se děti za podpory vyškolených pedagogických pracovníků (na naší škole pod vedením školní psycholožky Veroniky Dobešové a metodičky prevence Lenky Drahotuské) učí být empatickými, rozpoznávat emoce u sebe i u druhých, vcítit se do druhého, dobře komunikovat a efektivně řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat svou vlastní agresi a hněv. Zdokonalují své vyjadřovací a komunikační schopnosti, naslouchání, seznamují se se zásadami diskuse. Společně se snaží nacházet vhodné způsoby řešení konfliktů, jsou vedeny k aktivní a efektivní spolupráci.

Program je zaměřen na osvojení základních sociálně-emocionálních kompetencí: sebeuvědomování, seberegulaci, sociální cítění, zodpovědné jednání a vztahové dovednosti.

Žáci se s emocemi seznamují prostřednictvím fotografií dětí, které jsou zachyceny v běžných situacích. Na nich se učí poznávat projevy emocí, hovoří o jejich možných příčinách a o tom, jak je zpracovat, jakým způsobem můžeme pomoci lidem, které něco trápí.

Reakce děti na program Druhý krok jsou pozitivní a spontánní, proto věříme, že se nám podaří rozšířit práci s ním do více ročníků.

Více informací můžete získat na stránkách http://spolekspas.cz/druhy-krok/.