Upřesnění IV – Informace ředitele školy č. 19 – Provoz školy od 4. 1. 2021 (aktuálně od 25. 2. 2021)

Vážení rodiče,

informuji Vás, že provoz naší školy od 25. února 2021 bude i nadále probíhat v režimu jako dosud, tzn. v souladu s Informací ředitele školy č. 19 – viz., vyjma jediné změny týkající se povinnosti používání předepsané ochrany úst a nosu.

Citace:

1. Všem osobám se od 25. 2. 2021 nařizuje mít ve všech

  • vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
  • ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

4. Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

Závěr:

Z citovaného textu vyplývá, že:

  • nejpozději od 8. 3. 2021, tzn. po jarních prázdninách, musí všichni žáci používat při účasti ve výuce výše uvedený ochranný prostředek k ochraně úst a nosu,
  • bez výše uvedeného ochranného prostředku není možný vstup do školní budovy.

 

Děkuji všem za spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy