UPŘESNĚNÍ – Informace ředitele školy č.19 – Provoz školy od 4. 1. 2021 (aktuálně do 22. 1. 2021)

Vážení rodiče,

informuji Vás, že od 4. 1. 2021 se bude výuka na naší škole řídit metodickým pokynem MŠMT ČR – viz.

V přílohách naleznete „Pokyn ředitele školy č. 8“, včetně rozvrhů hodin distanční výuky pro žáky 3. – 9. ročníku.

Organizace školy:

Základní škola

 • prezenční výuka žáků 1. a 2 . ročníku,
 • distanční výuku žáků 3. – 9. ročníku.

Školní družina

 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.

Školní jídelna – provoz

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti,
 • ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Školní jídelna – upozornění pro zákonné zástupce našich žáků a zaměstnance

 • všem žákům 3. – 9. ročníku bude odhlášena strava od 4. 1. 2021 – distanční výuka
 • v případě zájmu o odebírání stravy ze strany žáků po ukončení výuky je nezbytné si stravu přihlásit:
  • online pomocí aplikace E-stravenky – viz webové stránky,
  • telefonicky 739 485 388 (pondělí 4. 1. 2021 od 6:00 do 7:30),
  • emailem m.squerzi@1zsfm.cz (s uvedením jména a příjmení strávníka, třídy a upřesnění, na kdy přihlašujete stravu).

 

 • pedagogům v rámci home office bude odhlášena strava od 4. 1. 2021 – distanční výuka,
 • v případě zájmu o odebírání stravy ze strany pedagogů po ukončení výuky je nezbytné si stravu přihlásit:
  • online pomocí aplikace E-stravenky – viz webové stránky,
  • pomocí školního terminálu,
  • telefonicky 739 485 388 (pondělí 4. 1. 2021 od 6:00 do 7:30),
  • emailem m.squerzi@1zsfm.cz (s uvedením jména a příjmení strávníka a na kdy přihlašujete stravu).

Vzhledem ke skutečnosti, že k dnešnímu dni nám ještě není znám přesný počet zájemců o služby (školní družina, školní stravování), může dojít po vyhodnocení nových údajů k malým časovým úpravám.

Dále sděluji, že výběr poplatků za zmíněné služby bude probíhat dle zvyklostí v minulém období, tzn., že zákonný zástupce je povinen službu uhradit ve stanoveném termínu. V případě, že služba nebude z důvodu uzavření např. ŠD realizována, bude daný poplatek předmětem zúčtování dle platné legislativy.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy