Květnová školní družina

Květnové dny nás zkoušely proměnlivým počasím, ale i to nás neodradilo od pobytu venku. Plnění úkolů, fotbal na hřišti i rugby, zdolávání překážek, dokonce i discgolf si mohly děti vyzkoušet. Na vilce jsme zavzpomínali na filipojakubskou noc a vyrobili jsme si lektvary, létali jsme na koštěti ve slalomu a vyráběli jsme si malou čarodějku.

Byl to opravdu měsíc plný pohybu. Zaskákali, zaházeli a zaběhali jsme si jako správní atleti. Dokonce jsme soutěžili mezi městskými školními družinami v atletickém trojboji.

Při ošklivém počasí jsme zdokonalovali své počítačové a výtvarné schopnosti. Vzpomněli jsme si i na maminky a vytvořili jim překvapení. Navštívili jsme také Muzeum Beskyd v rámci projektu OP JAK v našem městě a měli jsme možnost se dozvědět více o životě hadů a dokonce si živého i pohladit.

Školní kuchyňku rozvoněly australské placičky od třeťáků. Vyzkoušeli si i turecké placky na sladko a nemohlo chybět sushi a čaj. Děti nakoukly do světa geocachingu a založily si vlastní schránku. Čekal je i týden pozorování v přírodě – osová souměrnost, hledání světových stran a listový kompas byly aktivity, v rámci projektu OP JAK.

Témata v ranní družině se měnili jako mávnutí kouzelným proutkem. Hry na lékařky, vojáky, jak by vypadalo jejich vlastní kino nebo hry na hokej obohacoval čas dětí v ranní družině na vilce.