Smaltování

V úterý 23. dubna žáci 6.A a 6.C navštívili frýdecký zámek, kde probíhala výstava smaltování. Touto akcí nás provázel pan Marek Weissbrod, který nás seznámil s historií a výrobním postupem.

Měli jsme možnost zhlédnout výrobky tohoto řemesla a také výstavu smaltů Petra Bednáře.

Na závěr prohlídky jsme si mohli vše vyzkoušet v praxi. Každý z nás si ozdobil touto technikou lžičku, která nám po takto příjemně stráveném dni zůstane na památku…

Akce byla realizována v rámci projektu OP JAK.