Chemici ve Světě techniky

Žáci 8. tříd se zúčastnili výukového programu P.R.V.K.Y ve Světě techniky v areálu Dolních Vítkovic.

Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak experimentovat v chemické laboratoři –  dokazovali vlastnosti prvků a podle nich je umístili v periodické soustavě prvků.

Měli také možnost si prohlédnout expozice Velkého světa techniky.

Největší úspěch mělo Divadlo vědy, kde skvělí animátoři demonstrovali chemické pokusy a do nich zapojili i dobrovolníky z řad našich žáků.

Zkrátka nevšední zážitek!