Výtěžek charitativní vernisáže slavnostně předán

Slavnostní předání voucheru a finanční hotovosti za účasti ředitelky pomáhající služby Podané ruce – osobní asistence Heleny Fejkusové, PR specialisty Patrika Kuči, organizátorů vernisáže, zástupkyně ředitele pro první stupeň a samozřejmě žáků naší „Jedničky“ proběhlo v pátek 5. dubna v naší galerii Pod Sovou. Děti předaly ředitelce organizace výtěžek charitativního prodeje ve výši 6050,- korun ve prospěch poskytování asistenčních služeb osobám se sníženou soběstačností. Věříme, že se podobnou akci podaří uspořádat i v příštím školním roce. Jejím cílem je zvyšovat povědomí našich dětí o potřebách handicapovaných a znevýhodněných osob a o možnostech jejich podpory. Těší nás, že akce vyvolala mimořádnou odezvu i u rodičovské veřejnosti.